معنی و ترجمه کلمه تصویب مجدد قانون به انگلیسی تصویب مجدد قانون یعنی چه

تصویب مجدد قانون

reenactment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها