معنی و ترجمه کلمه تصویرى به انگلیسی تصویرى یعنی چه

تصویرى

figurative
pictorial
projective
video

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها