معنی و ترجمه کلمه تصویر حضرت مسیح یا مریم و یا مقدسین مسیحى به انگلیسی تصویر حضرت مسیح یا مریم و یا مقدسین مسیحى یعنی چه

تصویر حضرت مسیح یا مریم و یا مقدسین مسیحى

icon


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها