معنی و ترجمه کلمه تصویر خیالى به انگلیسی تصویر خیالى یعنی چه

تصویر خیالى

eidolon
tablature

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها