معنی و ترجمه کلمه تصویر نگارى به انگلیسی تصویر نگارى یعنی چه

تصویر نگارى

pictography
picture writing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها