معنی و ترجمه کلمه تصویر یا نوشته روى ابریشم به انگلیسی تصویر یا نوشته روى ابریشم یعنی چه

تصویر یا نوشته روى ابریشم

kakemono

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها