معنی و ترجمه کلمه تضاد بین دو موجود زنده کوچک که بیش از یکى از آنها در محیط باقى نمى ماند به انگلیسی تضاد بین دو موجود زنده کوچک که بیش از یکى از آنها در محیط باقى نمى ماند یعنی چه

تضاد بین دو موجود زنده کوچک که بیش از یکى از آنها در محیط باقى نمى ماند

antibiosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها