معنی و ترجمه کلمه تضرع به انگلیسی تضرع یعنی چه

تضرع

imprecation
orison
suppliance
supplication

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها