معنی و ترجمه کلمه تطبیق نمودن به انگلیسی تطبیق نمودن یعنی چه

تطبیق نمودن

accommodate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها