معنی و ترجمه کلمه تطبیق نکردنى به انگلیسی تطبیق نکردنى یعنی چه

تطبیق نکردنى

inapplicable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها