معنی و ترجمه کلمه تطمیع کردن به انگلیسی تطمیع کردن یعنی چه

تطمیع کردن

allure
bribe
buy
buy off

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها