معنی و ترجمه کلمه تعادل ناپایدار به انگلیسی تعادل ناپایدار یعنی چه

تعادل ناپایدار

self poise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها