معنی و ترجمه کلمه تعالیم مذهبى شفاهى به انگلیسی تعالیم مذهبى شفاهى یعنی چه

تعالیم مذهبى شفاهى

catechesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها