معنی و ترجمه کلمه تعبیر کردن به انگلیسی تعبیر کردن یعنی چه

تعبیر کردن

comment
construe
phrase
put
read

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها