معنی و ترجمه کلمه تعداد خیلى زیاد به انگلیسی تعداد خیلى زیاد یعنی چه

تعداد خیلى زیاد

spate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها