معنی و ترجمه کلمه تعدد ازدواج به انگلیسی تعدد ازدواج یعنی چه

تعدد ازدواج

polyandry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها