معنی و ترجمه کلمه تعدد زوجات کردن به انگلیسی تعدد زوجات کردن یعنی چه

تعدد زوجات کردن

polygamize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها