معنی و ترجمه کلمه تعدى به انگلیسی تعدى یعنی چه

تعدى

abusive
incursion
infringe
inroad
oppression

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها