معنی و ترجمه کلمه تعصب سخت مذهبى به انگلیسی تعصب سخت مذهبى یعنی چه

تعصب سخت مذهبى

priggism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها