معنی و ترجمه کلمه تعصب مذهبى نشان دادن به انگلیسی تعصب مذهبى نشان دادن یعنی چه

تعصب مذهبى نشان دادن

dogmatize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها