معنی و ترجمه کلمه تعطیل به انگلیسی تعطیل یعنی چه

تعطیل

holiday
shut down
standstill
sunday
suspension
vacation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها