معنی و ترجمه کلمه تعقلى به انگلیسی تعقلى یعنی چه

تعقلى

conceptional

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها