معنی و ترجمه کلمه تعقیب کننده زیر دریایى به انگلیسی تعقیب کننده زیر دریایى یعنی چه

تعقیب کننده زیر دریایى

subchaser

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها