معنی و ترجمه کلمه تعقیب کننده به انگلیسی تعقیب کننده یعنی چه

تعقیب کننده

follwer
indicter
indictor
prosecution
prosecutor
pursuer
whipper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها