معنی و ترجمه کلمه تعلل به انگلیسی تعلل یعنی چه

تعلل

ca'canny
cunctation
delay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها