معنی و ترجمه کلمه تعلیم بردار به انگلیسی تعلیم بردار یعنی چه

تعلیم بردار

docile
treatable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها