معنی و ترجمه کلمه تعلیم سرخانه به انگلیسی تعلیم سرخانه یعنی چه

تعلیم سرخانه

tutelage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها