معنی و ترجمه کلمه تعلیم پذیر به انگلیسی تعلیم پذیر یعنی چه

تعلیم پذیر

disciplinable
educable
educatable
teachable


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها