معنی و ترجمه کلمه تعمد به انگلیسی تعمد یعنی چه

تعمد

witting


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها