معنی و ترجمه کلمه تعمید دهنده به انگلیسی تعمید دهنده یعنی چه

تعمید دهنده

baptist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها