معنی و ترجمه کلمه تعمیر پذیرى به انگلیسی تعمیر پذیرى یعنی چه

تعمیر پذیرى

serviceability

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها