معنی و ترجمه کلمه تعیین جا به انگلیسی تعیین جا یعنی چه

تعیین جا

emplacement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها