معنی و ترجمه کلمه تعیین هویت با شرح علائم ظاهرى شخص به انگلیسی تعیین هویت با شرح علائم ظاهرى شخص یعنی چه

تعیین هویت با شرح علائم ظاهرى شخص

signalment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها