معنی و ترجمه کلمه تعیین کننده به انگلیسی تعیین کننده یعنی چه

تعیین کننده

determinant
determinative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها