معنی و ترجمه کلمه تغذیه شده با گل به انگلیسی تغذیه شده با گل یعنی چه

تغذیه شده با گل

anthophagous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها