معنی و ترجمه کلمه تغذیه کننده از مازو به انگلیسی تغذیه کننده از مازو یعنی چه

تغذیه کننده از مازو

gallivorous


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها