معنی و ترجمه کلمه تغذیه به انگلیسی تغذیه یعنی چه

تغذیه

alimentation
feeding
nourish
nourishment
nurture
nutriment
nutrition
sustenance


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها