معنی و ترجمه کلمه تغییراتى که به علت عادت به محیط و همزیستى درجنس یا نژاد ایجاد مى شود به انگلیسی تغییراتى که به علت عادت به محیط و همزیستى درجنس یا نژاد ایجاد مى شود یعنی چه

تغییراتى که به علت عادت به محیط و همزیستى درجنس یا نژاد ایجاد مى شود

cenogenesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها