معنی و ترجمه کلمه تغییر جهت دادن به انگلیسی تغییر جهت دادن یعنی چه

تغییر جهت دادن

put about
quirk
shunt
veer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها