معنی و ترجمه کلمه تغییر نا پذیر به انگلیسی تغییر نا پذیر یعنی چه

تغییر نا پذیر

inelastic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها