معنی و ترجمه کلمه تفریح و ولخرجى کردن به انگلیسی تفریح و ولخرجى کردن یعنی چه

تفریح و ولخرجى کردن

splurge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها