معنی و ترجمه کلمه تفنگ چخماقى به انگلیسی تفنگ چخماقى یعنی چه

تفنگ چخماقى

fusee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها