معنی و ترجمه کلمه تفکرى به انگلیسی تفکرى یعنی چه

تفکرى

contemplative
meditative
speculative


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها