معنی و ترجمه کلمه تفکر به انگلیسی تفکر یعنی چه

تفکر

cerebration
contemplation
cud
dump
meditation
recollection
reflection
reflexion
self contemplation
thought

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها