معنی و ترجمه کلمه تفکیک پذیر به انگلیسی تفکیک پذیر یعنی چه

تفکیک پذیر

separable
severable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها