معنی و ترجمه کلمه تفکیک به انگلیسی تفکیک یعنی چه

تفکیک

breakdown
demodulation
denotation
detachment
disjunction
dissociation
parting
secernment
segregate
segregation
separation
separatism
severance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها