معنی و ترجمه کلمه تقاضاى کسى را انجام ندادن به انگلیسی تقاضاى کسى را انجام ندادن یعنی چه

تقاضاى کسى را انجام ندادن

disoblige

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها