معنی و ترجمه کلمه تقریبا کور به انگلیسی تقریبا کور یعنی چه

تقریبا کور

gravel blind


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها