معنی و ترجمه کلمه تقریظ یا اعلان مبالغه آمیز به انگلیسی تقریظ یا اعلان مبالغه آمیز یعنی چه

تقریظ یا اعلان مبالغه آمیز

blurb


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها