معنی و ترجمه کلمه تقسیم به چند قسمت یا قطعه به انگلیسی تقسیم به چند قسمت یا قطعه یعنی چه

تقسیم به چند قسمت یا قطعه

segmentation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها